Informacje na temat dotacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu:

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę przedsiebiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek niestandardowych usług instalacyjnych.

Nazwa beneficjenta:

Energowent sp.j A. Blachut, A. Malkusz, A.Świstek

Opis projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności spółki poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług. Realizacja projektu obejmuje budowę hali produkcyjno- magazynowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną oraz instalacjami wewnętrznymi oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji niestandardowych urządzeń klimatyzacyjnych

Zakres projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 2 464 311,19  PLN

Kwota dofinansowania: 742.498,97 (30,13%)

 

Informacje źródłowe na temt Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajduja sie na stronie www.rpo.silesia-region.pl
ENERGOWENT Sp. J., ul. Nad Kanałem 35, 41-800 Zabrze

telefony

emaile